Uw dak is niet alleen maar de bovenkant van uw woning!

In steden zorgen groendaken voor een extra stukje natuur. Groendaken passen perfect in de toenemende belangstelling voor ecologisch en duurzaam bouwen.
In bepaalde landen van Europa (Duitsland, Zwitserland, ...) zijn ze zeer populair. 
In België is dit nog vrij nieuw maar de laatste jaren is het milieuvriendelijke groendak ook hier in opkomst, er zijn dan ook heel wat voordelen aan verbonden.
Met het groendak kan u meer gebruiksruimte creëren aan uw huis.
Zo kunt u genieten van de natuur op uw dak!
Waar kunnen we een daktuin plaatsen?

Daktuinen mogen bij renovatiewerken slechts worden toegepast na een grondige studie en een vergunning. Een bouwkundig gekwalificeerde persoon zoals een architect of ingenieur dient vooraf de constructie op voldoende draagkracht te controleren.
Beter is in de ontwerpfase van een gebouw een daktuin te voorzien zodanig dat er bij de berekening van de fundering en de dragende elementen mee rekening wordt gehouden.
DE VOORDELEN VAN EEN GROENDAK:

ecologische voordelen o.a. :

- waterbuffering
- microklimaat verbetering
- luchtzuivering, stofbinding
- geluidsisolatie
- kwaliteit levensruimte
- recyclage van materialen
- milieuvriendelijk imago

economische voordelen o.a.:

- bescherming van uw dak
- warmte isolatie
- hogere brandveiligheid
- waardeverhoging van het gebouw
- aandeel groenvoorziening
- financiële tegemoetkoming
- groene omgeving,
INTENSIEVE DAKTUIN 

Opbouwdikte
> 20 cm
25-50 cm: grasland,kruiden,struiken
> 50 cm:grasland,kruiden,struiken en bomen


Helling v.h.dak

enkel voor platte daken (2 à 4°)
Belasting
> 200 kg/m²

Beloopbaar

ja

Realisatie bij renovatie
Vaak niet

Realisatie bij nieuwbouw
Te bestuderen 

Draagkracht dakconstructie
nazicht door een bouwkundig
gekwalificeerde persoon (ingenieur, architect )

Stedenbouwkundige vergunning
Ja
+ akkoord van de aanpalende eigenaars

Onderhoud
veel (intensief)

Subsidies
afhankelijk van de gemeente
EXTENSIEF GROENDAK

Opbouwdikte
< 20 cm
2-6 cm: mossen en vetplanten
6-10 cm:mossen,vetplanten,kruiden
10-15 cm:vetplanten,kruiden,grassen

Helling v.h.dak
zowel voor platte als hellend daken ( 2 à 55°)
Belasting
> 200 kg/m²

Beloopbaar
neen (geen gebruik als terras of daktuin)

Realisatie bij renovatie
Ja

Realisatie bij nieuwbouw
Ja

Draagkracht dakconstructie
nazicht door een bouwkundig
gekwalificeerde persoon (ingenieur, architect )

Stedenbouwkundige vergunning
neen


Onderhoud
beperkt (extensief)

Subsidies
afhankelijk van de gemeente
Daktuinen