Stap 1: Voorstudie

- een bezoek ter plaatse
- een uitgebreid gesprek
- een opgekleurd voorontwerp gebaseerd op het  originele inplantingplan
- een plantenvoorstel
- een voorlopige raming
- éénmalig aanbrengen van wijzigingen

Stap 2: Definitief ontwerp

- het opgekleurd definitieve ontwerp
- een uitgebreid beplantingsplan
- de plantenlijst
- de beschrijving van het plantenassortiment
- offertes voor aanleg, levering en opvolging

Stap 3:  Uitvoering van het plan

U bent vrij te bepalen wanneer en door wie u het plan laat uitvoeren of zorgt zelf voor de uitvoering


Origineel inplantingplan:

U vindt dit terug bij de officiële bouwplans van de woning als liggingplan, eventueel kunt u ook zelf uw tuin opmeten:


- Op een blad ruitjespapier ( 2 ruitjes=1cm) tekent u de omtrek van het perceel op schaal 1/100
  d.w.z. 1 cm =1m.
- Duid de ligging van het huis aan, alsook alle bijgebouwen en verhardingen
- De stand van deuren en ramen, met de hoogte van de onderkant van de ramen
- De plaats van alle putdeksels en ondergrondse voorzieningen ( bv. Verlichting ...)
- Vermeld de aard van de omheining met de hoogte, alsook het gebruikte materiaal
  ( bv. Haag, muur, draad,..)
- Alle elementen die u wilt behouden zoals bomen en planten optekenen
- Eventuele hoogteverschillen opgeven
- Het noorden aanduiden met een pijl
- Belangrijk: vergeet nergens de maten te noteren.
- Neem foto’s en geef aan op uw plan van op welke plaats u deze heeft genomen
- Het opmeten van uw tuin wordt per uur aangerekend.

Prijzen(particulier):

Eenvoudig tuinontwerp + beplantingsplan

Tuin tot 100 m² =    250 euro
Tuin  > 100 m²  =   1 euro  per m² extra.
( bv.     462 m²  =   612 euro )

inbegrepen in prijs: 3 besprekingen, papier, afdrukken, kantoor-, reiskosten*,btw
*+20km=0.45 euro/km

Heeft u reeds een eigen (computer)ontwerp maar ontbreekt u het inzicht om een
doordacht beplantingsplan te maken?

Alleen beplantingsplan = 80 % bovenstaande prijs.
bv. beplantingplan van 462m² =  490 euro
( = 80% van 612 euro )

Daktuinen: prijs ontwerp afhankelijk van het project
Werkwijze